Bildbearbeitung

#gallery 001_familienfoto_bearbeitung_03
#gallery 002_familienfoto_bearbeitung_02
#gallery 003_familienfoto_bearbeitung_01
Staatstheater am Gärtnerplatz | München #gallery 004_trilogie_02
Staatstheater am Gärtnerplatz | München #gallery 005_trilogie_01
Theater Augsburg #gallery 006_plakat_03
Theater Augsburg #gallery 007_plakatfoto_01
Theater Augsburg #gallery 008_plakatfoto_02
Bayerisches Staatsballett | München #gallery 009_kilian_bearbeitung_03
Bayerisches Staatsballett | München #gallery 010_kilian_gruppe_02
Bayerisches Staatsballett | München #gallery 011_kilian_soli_01
Thoss TanzKompanie | Bühnen der Landeshauptstadt Kiel #gallery 012_kiel_fading_away
Thoss TanzKompanie | Bühnen der Landeshauptstadt Kiel #gallery 013_faiding_away_01
Thoss TanzKompanie | Bühnen der Landeshauptstadt Kiel #gallery 014_005_faiding_away_bildbearbeitung_02
Bayerisches Staatsballett | München #gallery 015_giselle_bildbearbeitung
Bayerisches Staatsballett | München #gallery 016_Giselle_01